Vi är några från rehabteamet som arbetade med klimatrehabilitering vid CFS i Marbella vars verksamhet stängde i juli 2015. Vi beslöt oss för att fortsätta med verksamheten i egen regi tillsammans med en erfaren företagsledare.
Vi har i dagsläget, februari 2017, avtal med fem Landsting gällande klimatrehabilitering. Utöver dessa tar vi emot deltagare frå företag, via Försäkringskassan, “Planerad vård utomlands”, samt personer som betalar själva eller med fondmedel.
Vi arbetar multimodalt i team med deltagarens mål i fokus.