Rehabilitering

Verksamheten bedrivs under gällande lokala, regionala och nationella tillstånd och uppfyller alla krav på försäkringar, säkerhet och uppföljningar. All rehabiltering sker under i Sverige godkänt journalföringssystem.
Till verksamheten är kopplat jourläkare som täcker upp för all den tid läkarmottagningen på anläggningen är stängd.
Vidare finns avtal med privatsjukhuset Xanit Benalmadena, om akutvård, röntgen, specialistvård och inläggning om patientens tillstånd så kräver.

Läs mer om våra olika rehabiliteringsprogram här: