Individuellt Rehabiliteringsprogram

Individuellt rehabiliteringsprogramVi erbjuder 2, 3 alternativt 4 veckors individuellt rehabprogram som inte relaterar till någon specifik diagnos utan vänder sig till alla personer som är i behov av en kortare eller längre tids rehabilitering. Det kan till exempel vara p.g.a. sjukdom, trauma, operation, ledbesvär, ryggont, artros, hjärt- och kärlbesvär eller annat.

Programmet är individuellt anpassat och därmed anpassas aktiviteterna efter patientens behov i samråd med teamet.
Scandinavian Rehab Center (SRC) erbjuder multimodal rehabilitering där teamet består av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och beteendevetare, samtliga yrkeskategorier med mycket hög kompetens.
En längre vistelse såsom 3 alt. 4 veckor ger ökade förutsättningar för en livsstilsförändring och ger även deltagaren fördjupade kunskaper, medan en kortare vistelse på 2 veckor kan fånga upp den person som är på gränsen till sjukskrivning.

Rehabprogrammens uppbyggnad

De individuella programmen kan se ut exempelvis såhär:

 • Rehabilitering Rygg: Patienter med konstanta eller återkommande ländryggsbesvär, diskbråck, pelvospondylit, fibromyalgi eller whiplashskada. Programmet passar såväl till enskilda individer som till grupper och anpassas helt utifrån deltagarens/deltagarnas behov. Programmet innehåller individuella och gruppaktivitet, teori som praktik.
 • Rehabilitering Neuro: Riktar sig till personer som har kvarstående funktionsnedsättning efter neurologisk sjukdom och/eller skada. Programmet syftar till att öka funktionsförmåga och därmed öka livskvalitén hos deltagaren. Programmet passar såväl till enskilda individer som till grupper och anpassas helt utifrån deltagarens/deltagarnas behov. Träning sker både individuellt och i grupp.
 • Rehabilitering Stress: Riktar sig till personer som  är sjukskrivna eller på gränsen till att bli sjukskrivna på grund av stresspåverkan.  Här blandas fysiska aktiviteter med teori och individuella samtal med beteendevetare. Syftet är att öka livskvaliten och medvetenheten.  Kombinationen fysisk aktivitet, samtal, kunskap och miljöombyte har visat sig vara mycket framgångsrik i denna typ av rehabilitering.

  Aktuellt

  Omstartsprogrammet  (25 februari – 17 mars 2020 alternativt 13 april – 4 maj 2020)

  För företagsanställda som diagnostiserats med stress- och utmattningssyndrom.
  Programblad i PDF

  Nystart 10 dagar  (31 maj-10 juni 2020)

  För dig med stressrelaterade besvär.
  Programblad i PDF