VI GUIDAR DIG RÄTT

På den här sidan har vi samlat information om hur du som privatperson kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att få behandling hos oss. Precis som många vägar bär till Rom så bär många vägar även till Costa del Sol – så ta gärna en titt för att hitta rätt väg för just dig.

Hittar du inte rätt så kanske vi kan hjälpa dig ändå, kontakta då vår trevliga kontorsansvariga Linda på mejladress linda.hjort@sarnmark.se.

ANSÖKAN VIA DIN REGION

SRC har avtal med svenska regioner om rehabilitering utomlands. För närvarande har vi avtal med regionerna nedan. Hör gärna av dig till oss så berättar vi gärna mer hur våra behandlingsupplägg ser ut för dig som kommer via något av våra regionavtal.

Region Skåne
Region Skånes avtal med SRC avser rehabilitering utomlands för barn och ungdomar med inflammatorisk reumatisk sjukdom. För information om ansökan och ansökningsblanketter kontakta oss på linda.hjort@sarnmark.se .

Västra Götalandsregionen
Vi har avtal med Västra Götalandsregionen om rehabiliteringsprogram utomlands för vuxna med inflammatoriska ledsjukdomar, t.ex. reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, barn med inflammatoriska ledsjukdomar, vuxna med neurologiska sjukdomar och skador. I avtalet ingår även att vi är leverantör av poliklinisk rehabilitering. Via Västra Götalandsregionens avtal kan även patienter från samarbetsregionen Halland komma till SRC för rehabilitering.
Information om rehabilitering utomlands och ansökan finns här.

FÖRSÄKRINGSKASSAN – FÖRHANDSBESKED

Du som är skriven i Sverige och försäkrad för vårdförmåner har rätt att ansöka om ett förhandsbesked för vård som du planerar att få i ett annat EU/EES-land. Det innebär att du har rätt att ansöka om att få din rehabilitering utomlands under förutsättning att vården du planerar att få utomlands skulle ha bekostas av det allmänna (din region, f.d. landsting) om du fått vården i Sverige. Vården ska även ges av behörig hälso-, och sjukvårdspersonal.

Ansökan ska göras på Försäkringskassans blankett 5421 – Planerad vård i annat EU/ESS land eller i Schweiz..

Till ansökan ska man bifoga:
– En behandlingsplan som vi på SRC utformar tillsammans med dig utifrån dina individuella behov. Där du själv beskriver dina besvär och dina mål med rehabiliteringen och vi utformar och beskriver behandlingen.
I behandlingsplanen fastställer vi även datumen för din rehabiliteringsperiod hos oss. Kontakta oss på SRC så utformar vi en ansökan tillsammans med dig.
-En remiss från din läkare som styrker ditt behov av aktiv och sammanhållen rehabilitering.
Det går att ansöka via Försäkringskassans ”Mina sidor” och det går även att skicka in ansökan och underlag till: Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Följ anvisningarna här.

Det kan för närvarande dröja upp till tre månader för Försäkringskassans att ta beslut så tänk på att vara ute i god tid. Ett förhandsbesked innebär att du på förhand vet hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Kostnaderna för resan betalas alltid av patienten själv, medan kost och logi ingår i rehabiliteringen hos oss.

ÖPPENVÅRD/POLIKLINISK BEHANDLING PÅ SRC

Här på Scandinavian Rehab Center utför vi även öppenvård eller polikliniska behandlingar som det också kallas. Det innebär att om du har en remiss från din läkare till sjukgymnast, behandlingssamtal med kurator eller arbetsterapeut kan du använda den remissen hos oss. Det kan även vara en remiss på gruppträning, bassäng, avslappning, ja, allt som ryms inom den svenska sjukvården som också vi tillhandahåller. För förhandsbesked skickar du in din remiss tillsammans med ansökningsblankett FK 5421 till Försäkringskassan. Du kan också välja att betala hela vårdkostnaden själv, utan att ha ett förhandsbesked. Du ansöker då om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan. Huvudregeln är att patienten får ersättning för hela vårdkostnaden förutom vanlig patientavgift. Du betalar själv, precis som i Sverige, upp till frikortsbeloppet. Skillnaden är att du måste lägga ut pengarna själv och ersätts i efterhand. En poliklinisk behandling på SRC håller motsvarande taxa som regionerna i Sverige. Upplägget för dig som kommer till oss för poliklinisk behandling kan se ut på olika sätt, hör av dig till oss så kan vi gå igenom vilket upplägg som passar dig bäst. Kontakta oss på linda.hjort@sarnmark.se.

FONDER OCH STIFTELSER

Det finns flera fonder och stiftelser som ger privatpersoner eller organisationer bidrag till rehabilitering. I vår bifogade sammanställning hittar du ett urval av aktuella fonder och stiftelser, många riktar sig till både enskilda personer och organisationer/föreningar. Andra har väldigt specifika syften, riktar sig till en viss målgrupp eller har geografiska avgränsningar. Vi hoppas att du kan finna några fonder som kan vara relevant för just dig och din situation. I sammanställningen har vi även tagit med några fonder som inte ger bidrag till rehabilitering eller privatpersoner, för att du ska slippa lägga ner tid på just dessa i onödan. Att ansöka om fonder och stiftelser kan vara svårt speciellt om det är första gången, ett tips är att kontakta kuratorn i vårdteamet på hemmaplan för att få information och hjälp med ansökan.

Fonder och stiftelser: En sammanställning

Intresseorganisationer och föreningar

En del av fonderna och stiftelserna hittar du via de olika organisationerna och föreningarna som arbetar för/är verksamma för personer med reumatiska diagnoser, neurologiska diagnoser eller fysiska funktionsnedsättningar. Mer information hittar du på respektive organisations eller förenings hemsida. Även organisationernas lokalföreningar kan ha fonder som riktar sig mot sina lokala medlemmar. En del fonder förutsätter att du är medlem för att kunna ansöka.

Reumatikerförbundet

Unga reumatiker

Neuroförbundet

Personskadeförbundet RTP

RBU – Rörelsehindrade barn & ungdomar

ARBETSGIVARE OCH PERSONALSTIFTELSER

En del arbetsgivare har egna fonder och stiftelser med syfte att ge ekonomiskt stöd till de anställda för bland annat rehabilitering och behandlingar. Kontakta din HR-avdelning eller företagshälsovård för mer information.

Finansiering med egna medel

Du har alltid möjlighet att bekosta din egen rehabilitering hos oss med egna medel. Kontakta oss gärna för mer information om hur du går till väga på linda.hjort@sarnmark.se.

Finansiering av din rehabvistelse med Medical Finance

Det kan ibland finnas behov av att söka finansiering av sin rehabvistelse genom ett lån. Därför har vi på SCR inlett ett samarbete med Medical Finance AB. Det innebär att om du saknar möjlighet att få din rehabvistelse finansierad via t.ex. din region, arbetsgivare, fonder/stiftelser eller privat så finns det en möjlighet att låna pengar via Medical Finance som är ett av Sveriges ledande finansbolag inom vårdfinansiering. De har olika låneformer anpassade efter kundernas behov, hög branschkännedom och utlovar en snabb handläggning av kundens låneansökan. SRC har ingen ”egen vinning” av att rekommendera Medical Finance och lån kan självklart tas via andra låneinstitut.

Läs mer och ansök via Medical Finance

REGIONER

Regionerna i Sverige förvaltar även fonder med lite olika inriktning b.la. för rehabilitering. Mer information hittar du på respektive regions hemsida eller via Vårdguiden 1177.

EKONOMISKT STÖD


FÖREBYGGANDE SJUKPENNING UNDER DIN REHABVISTELSE PÅ SRC

Om du behöver avstå från att arbeta på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning via Försäkringskassan. Behandlingen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.

Du kan få förebyggande sjukpenning om du:

  • Har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
  • På grund av behandlingen eller rehabiliteringen behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av din arbetstid per dag
  • Blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
  • Går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande
  • Är försäkrad i Sverige

Du ansöker via Försäkringskassan, se deras hemsida för mer information och vilka underlag som krävs. Här finner du även information om vad som gäller för dig som har aktiebolag, enskild firma eller t.ex. är arbetssökande. Vår erfarenhet är att patienter som söker och uppfyller ovanstående kriterier, blir beviljade förebyggande sjukpenning.

AFA – STÖD TILL ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Din arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och för insatser som görs i förebyggande syfte. Resten av kostnaden förutsätts att arbetsgivaren stå för. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet. Rehabiliteringsstöd ges till olika typer av rehabilitering men bland annat för stress och livsstilsförändring. En förutsättning att arbetsgivare är ansluten till AFA via kollektivavtal och att den anställde (arbetstagaren) omfattas av avtalsgruppsförsäkringen. Försäkringsvillkoren ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör och om det är en privat arbetsgivare eller om arbetsgivaren är en kommun eller region.

Läs mer på AFA försäkrings hemsida. Här finner du även hur man går tillväga för att ansöka.