Rehabilitering efter Covid-19

Foto av Burst från Pexels.

Rehabilitering på dina villkor

Rehabilitering efter Covid-19 riktar sig till personer som kommit över den akuta fasen, börjat återhämta sig och är fysiskt kapabel att resa och påbörja en rehabilitering. Programmet syftar till att återskapa och upprätthålla deltagarens arbetskapacitet och hälsa. Förutom fysisk aktivitet, individuella samtal och teoretiska övningar fokuserar vi på att skapa hållbara rutiner i vardagen, både socialt och funktionellt.


Programmets längd varierar upp till en månad och vi erbjuder ett stort utbud av träningsformer eftersom individens behov och förutsättningar alltid styr deltagarens träningsupplägg. Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där deltagaren får ett individuellt anpassat schema baserat på personliga önskemål och prioriteringar med sin rehabilitering.

Ett brett utbud av träningsformer och samtal

Fysträningen består exempelvis övningar på matta, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, Mindfulness, handträning, ryggrörlighet, Core, Yoga, bollpass, Zumba och Qigong.  Vi erbjuder ett stort utbud av träningsformer eftersom individens behov och förutsättningar alltid styr deltagarens träningsupplägg.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal basämnen rörande sjukdom- och träningslära, kost, smärta och sömn. Det finns även tid till diskussioner om hållbara livsstilsförändringar kopplat till:

  • Stress
  • Aktivitetsbalans
  • Motivation
  • Rökning
  • Planering inför framtiden

Aktuellt

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dig som behöver stöd och rehabilitering efter Covid-19. Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297