Ekonomiskt stöd

FÖREBYGGANDE SJUKPENNING UNDER DIN REHABVISTELSE PÅ SRC

Om du behöver avstå från att arbeta på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning via Försäkringskassan. Behandlingen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.

Du kan få förebyggande sjukpenning om du:

  • Har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
  • På grund av behandlingen eller rehabiliteringen behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av din arbetstid per dag
  • Blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
  • Går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande
  • Är försäkrad i Sverige

Du ansöker via Försäkringskassan, se deras hemsida för mer information och vilka underlag som krävs. Här finner du även information om vad som gäller för dig som har aktiebolag, enskild firma eller t.ex. är arbetssökande. Vår erfarenhet är att patienter som söker och uppfyller ovanstående kriterier, blir beviljade förebyggande sjukpenning.

AFA – STÖD TILL ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Din arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och för insatser som görs i förebyggande syfte. Resten av kostnaden förutsätts att arbetsgivaren stå för. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet. Rehabiliteringsstöd ges till olika typer av rehabilitering men bland annat för stress och livsstilsförändring. En förutsättning att arbetsgivare är ansluten till AFA via kollektivavtal och att den anställde (arbetstagaren) omfattas av avtalsgruppsförsäkringen. Försäkringsvillkoren ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör och om det är en privat arbetsgivare eller om arbetsgivaren är en kommun eller region.

Läs mer på AFA försäkrings hemsida. Här finner du även hur man går tillväga för att ansöka.