Fonder och stiftelser

Det finns flera fonder och stiftelser som ger privatpersoner eller organisationer bidrag till rehabilitering. I vår bifogade sammanställning hittar du ett urval av aktuella fonder och stiftelser, många riktar sig till både enskilda personer och organisationer/föreningar. Andra har väldigt specifika syften, riktar sig till en viss målgrupp eller har geografiska avgränsningar.

Vi hoppas att du kan finna några fonder som kan vara relevant för just dig och din situation. I sammanställningen har vi även tagit med några fonder som inte ger bidrag till rehabilitering eller privatpersoner, för att du ska slippa lägga ner tid på just dessa i onödan. Att ansöka om fonder och stiftelser kan vara svårt speciellt om det är första gången, ett tips är att kontakta kuratorn i vårdteamet på hemmaplan för att få information och hjälp med ansökan.

Fonder och stiftelser: En sammanställning

INTRESSEORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR

En del av fonderna och stiftelserna hittar du via de olika organisationerna och föreningarna som arbetar för/är verksamma för personer med reumatiska diagnoser, neurologiska diagnoser eller fysiska funktionsnedsättningar. Mer information hittar du på respektive organisations eller förenings hemsida. Även organisationernas lokalföreningar kan ha fonder som riktar sig mot sina lokala medlemmar. En del fonder förutsätter att du är medlem för att kunna ansöka.

Reumatikerförbundet

Unga reumatiker

Neuroförbundet

Personskadeförbundet RTP

RBU – Rörelsehindrade barn & ungdomar

ARBETSGIVARE OCH PERSONALSTIFTELSER

En del arbetsgivare har egna fonder och stiftelser med syfte att ge ekonomiskt stöd till de anställda för bland annat rehabilitering och behandlingar. Kontakta din HR-avdelning eller företagshälsovård för mer information.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297