Integritetspolicy i korthet

Den information som du skickar in till oss används för att kunna utföra våra tjänster och åtaganden gentemot dig. Data som skickas in behålls så länge som det är nödvändigt för att fylla våra åtaganden eller så länge lagen kräver det. Inskickad data delas inte med tredje part, förutom om det krävs av lag. Du har rätt att begära bekräftelse på om SCANDINAVIAN REHAB CENTER, S.L. hanterar personlig information om dig och har rätt att veta vilken personlig information som hanteras, rätta eventuella felaktigheter eller kräva att de raderas när de inte längre är nödvändiga. Du hittar fullständig integritetspolicy på sidan “Integritetspolicy”.