Kvalitet och miljöarbete

Foto av gervee från Pexels

På SRC arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamhetens kvalitet- och miljöarbete. Därför är det självklart viktigt att under 2022 få verksamheten certifierad enligt ISO standard för kvalitetledning ISO 9001:2015 och miljöledning ISO 14001:2015.

På SRC ser vi att miljö, kvalitet och hållbarhet hänger nära samman och vår filosofi är att det ska speglas i hela vår verksamhet. Från vårt planeringsarbete, i den rehabilitering vi erbjuder, vår personal, i mötet med deltagare och i vårt utvecklings- och förändringsarbete. På SRC lägger vi grunden för en ökad livskvalitet tillsammans med våra deltagare genom att erbjuda en aktiv, multimodal och sammanhållen rehabilitering. Här får deltagarna nya redskap och perspektiv som främjar fortsatt träning hemma i vardagen, något som sannolikt skapar positiva, hållbara livsstilsförändringar. Utöver behandling och träning erbjuder vårt multimodala team bland annat coachande samtal och kostrådgivning. SRC:s verksamhet och anläggning är självklart helt alkohol-, och drogfri. 

SRC:s Miljö- och kvalitetsmål


Kvalitet-och miljöledningssystemet
giltighetsområde och omfattning

Giltighetsområde

SRC bedriver rehabilitering, behandling och erbjuder även tillhörande tjänster som exempelvis konsultation och utbildning (teori). Vi riktar oss främst till svenska patienter och patientgrupper från svenska regioner eller via Försäkringskassan, samt till personer som exempelvis finansierar sin vistelse via företag, privat eller via fond. Företaget SRC är registrerat i Spanien i vilket även personalen är anställd. Rehabilitering och behandling som bedrivs inom SRC:s verksamhet utförs av utbildad och legitimerad personal, SRC är av den anledningen registrerad vårdgivare i det svenska vårdgivarregistret hos IVO. Således lyder SRC:s verksamhet och SRC som företag och arbetsgivare under både svensk, spansk, EU och därutöver även internationell lag.

Omfattning

Scandinavian Rehab Centers (SRC) miljöledningssystem omfattar verksamheten i bolaget SRC i Benalmadena, Spanien, men exklusive moderbolaget Särnmark Support och övriga till Särnmark-koncernen tillhörande dotterbolag. Koncernens högsta ledning har tilldelat resurser, befogenheter och ansvarar för att bygga upp och upprätthålla SRC:s miljö-, och kvalitetsledningssystem. Miljöledningssystemet omfattar tjänster så som rehabilitering, behandling och tillhörande tjänster som SRC erbjuder och utför, samt de bindande krav som ställs på verksamheten och våra intressenters relevanta krav. Även de krav SRC i sin tur ställer på leverantörer hanteras i miljöledningssystemet. Identifierade risker och miljöaspekter beaktas och omfattas inom miljö och kvalitetsledningssystemet genom att processer, rutiner och policys styr och påverkar verksamheten.

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs av SRC som vi har befogenhet och inflytande över. SRC:s verksamhet bedrivs på en anläggning med en privat fastighetsägare där SRC således har reducerad möjlighet att påverka.

Vill du veta mer? Klicka på länkarna nedan för att ladda ned våra policy-dokument

”Att arbeta med kvalitets-och miljöarbetet utifrån ISO-standard har givit oss den riktning och styrning vi behövde i arbetet med att utforma de rutiner och den struktur som krävs för att fullt ut kunna kvalitetssäkra verksamheten”—  Linda Hjort, verksamhetschef och miljöansvarig på SRC