Mätresultat 2019: 200 patienter med reumatisk sjukdom

Introduktion 

Under 2019 genomförde vi på SRC mätningar på 200 patienter i aktiv rehabilitering hos oss. Samtliga patienter i studien behandlades för olika typer av reumatisk sjukdom och fick under rehabliteringsperioden skatta sitt allmäntillstånd före och efter vistelsen, samt genomföra ett antal fysiska tester före och efter behandlingen (28 dagars intensivrehabilitering). Nedan följer en sammanfattning av undersökningens samtliga delar. Vill du läsa en utförligare genomgång från personerna bakom studien klickar du HÄR.

 

Delmoment och resultat

Beskrivning: HAQ är ett självadministrerande frågeformulär som tar cirka fem till tio minuter att fylla i. Frågeformuläret består av 20 frågor indelade i följande åtta kategorier: 1. Klädsel och toalett, 2. Uppresning, 3. Måltider, 4. Gång, 5. Hygien, 6. Räckvidd, 7. Gripförmåga, 8. Andra aktiviteter.

Resultat: Den procentuella förbättringen enligt de 200 deltagande patienternas egen funktionsskattning HAQ var 46,6% efter 28 dagars intensivrehabilitering.

Beskrivning: Syftet är här att mäta hur långt patienten klarar av att gå under en sexminutersperiod, så väl före som efter rehabiliteringen – varefter de två testresultatet jämförs med varandra för att identifiera en eventuell förändring. 

Resultat: Baseras på undersökandet 193 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019 (Mätt i meter).

Genomsnittet vid inskrivning
536 meter

Genomsnittet vid utskrivning
568 meter

Genomsnittlig procentuell ökning
6%

Beskrivning: Här används en hydraulisk handdynamometer för att mäta den maximala styrkan i höger och vänster hand, vanligtvis vid undersökningar av sjukdomstillstånd och skador i händerna. Greppstyrkan mäts i pund och kilo.

Resultat: Baseras på undersökandet 168 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019 (Mätt i kilogram).

Genomsnittet vid inskrivning
Höger hand: 22, 68 kg
Vänster hand 22, 27 kg

Genomsnittet vid utskrivning
Höger hand: 27 kg
Vänster hand: 26, 59 kg

Genomsnittlig procentuell ökning
Höger hand: 19,04%
Vänster hand: 19,38%

Beskrivning: TST är ett funktionstest vars uppgift är att mäta styrkan i nedre extremitet, från bålen och nedåt. Testpersonen uppmanas att resa sig upp och sätta sig ned 10 gånger på tid, utan stöd eller avlastning.

Resultat: Baseras på undersökandet 184 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019 (Mätt i sekunder).

Genomsnittet vid inskrivning
21, 26 sekunder

Genomsnittet vid utskrivning
15, 42 sekunder

Genomsnittlig procentuell ökning
 27, 47%

Beskrivning: Testet mäter deltagarens syreupptagningsförmåga efter att denne uppnått arbetspuls, vilket vanligtvis tar 6-10 minuter. En avvikande maxpuls kan påverka resultatet i såväl positiv som i negativ riktning. Testet bör därför i första hand vara ett test på förändring av konditionsvärdena. Med upprepade tester kan deltagaren få ett se om en träningsperiod gett resultat eller inte. Ju högre värde desto bättre resultat med maxresultat på 5/5.

Resultat: Baseras på undersökandet 48 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019.

Genomsnittet vid inskrivning
2/3

Genomsnittet vid utskrivning
3/4

Genomsnittlig procentuell ökning
Undersökningen visade att syreupptagningen ökade med 50% under 28 dagars rehabilitering vilket är en markant ökning. Deltagarna visade även en 25-procentig förbättring på syreupptagningsförmågan per kilo*minut.

Beskrivning: Visuell Analogisk skala för självskattning (VAS) visar genom en markör eller kryss på en 10 centimeter lång linje patient skattar sitt eget välmående eller aspekter av det. Skalan går från 0 till 10 där 0 = Bästa tänkbara tillstånd och 10 = Värsta tänkbara tillstånd. Ett lägre utskrivningsvärde än inskrivningsvärde innebär således ett bättre upplevt resultat.    

Resultat: Baseras på undersökandet av 200 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019.

Genomsnittlig självskattning vid inskrivning
3, 9

Genomsnittlig självskattning vid utskrivning
1,8

Genomsnittlig procentuell förbättring
53, 85%

Beskrivning: Visuell Analogisk skala för självskattning (VAS) visar genom en markör eller kryss på en 10 centimeter lång linje patient skattar sitt eget välmående eller aspekter av det. Skalan går från 0 till 10 där 0 = Bästa tänkbara tillstånd och 10 = Värsta tänkbara tillstånd. Ett lägre utskrivningsvärde än inskrivningsvärde innebär således ett bättre upplevt resultat.    

Resultat: Baseras på undersökandet av 200 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019.

Genomsnittlig självskattning vid inskrivning
4, 7

Genomsnittlig självskattning vid utskrivning
2, 1

Genomsnittlig procentuell minskning av smärta
55, 32%

Beskrivning: Visuell Analogisk skala för självskattning (VAS) visar genom en markör eller kryss på en 10 centimeter lång linje patient skattar sitt eget välmående eller aspekter av det. Skalan går från 0 till 10 där 0 = Bästa tänkbara tillstånd och 10 = Värsta tänkbara tillstånd. Ett lägre utskrivningsvärde än inskrivningsvärde innebär således ett bättre upplevt resultat.    

Resultat: Baseras på undersökandet av 200 reumatiker som deltog i rehabilitering på SRC 2019.

Genomsnittlig självskattning vid inskrivning
5, 6

Genomsnittlig självskattning vid utskrivning
2, 8

Genomsnittlig procentuell minskning av trötthet
50%

 

Sammanfattning

Deltagarnas resultat visar att aktiv rehabilitering i varmt klimat ger god effekt, de ökar sin funktionsförmåga, får minskade besvär och en generellt förbättrad hälsa.

Har du frågor och funderingar om innehållet och metoderna hör du av dig till vår verksamhetschef Linda Hjort: linda.hjort@src.care.