Aktuella upphandlingar

2 december öppnade både Region Skåne och SLL, Stockholms Läns Landsting, upphandling av klimatvård.
Skåne stänger 1 februari 2016 och fattar beslut 22 februari. Avtalet kommer att gälla från 1 september 2016.
SLL stänger 25 januari 2016 och fattar beslut under våren. Avtalet gäller från 1 januari 2017.
Vi lämnar in anbud till bägge Landstingen.