Avtal Region Östergötland

Måndag 24/8 fattade Hälso och Sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslut om klimatvård. Neurologi och barnreumatiker tilldelades Scandinavian Rehab Center Marbella.