Avtal Skåne

Vi har fått avtal med Skåne avseende:

– vuxna reumatiker med uttalad funktionsnedsättning
– vuxna med neurologisk sjukdom med uttalad funktionsnedsättning

Avtalet gäller fr.o.m 2017-09-01

Vi önskar alla från dessa grupper i Skåne välkomna att söka till oss