Avtal SLL (Stockholms Läns Landsting)

Upphandlingen avslutad. Nu har vi avtal med SLL för  “rehabilitering i varmt klimat för personer med reumatisk sjukdom”. Avtalet gäller från och med 1 januari 2017 och gäller i 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år.