Kursstarter våren 2016

Kursstarter våren 2016:

11 januari Individuellt Program 3 och 4 veckor
10 februari Neurorehab 3 veckor (möjligt förlänga 1 vecka)
2 mars

Individuellt program 3 veckor

26 mars Barnreumatiker 2 veckor
5 april Individuellt Program 3 och 4 veckor
3 maj Individuellt Program 3 och 4 veckor
31 maj Individuellt Program 3 och 4 veckor