Nya startdatum 2016

Nya startdatum kurser 2016

11 januari Individuellt Program 3 och 4 veckor
13 februari Omstart Sandvik
5 mars

Neurorehab  Östergötland 3 veckor

26 mars Barnreumatiker Östra Götaland 2 veckor
9 april Individuellt Program 3 och 4 veckor
7 maj Individuellt Program 3 och 4 veckor