Vi har undersökt, vår rehab gör skillnad

Kan 28 dagars intensivrehabilitering hos SRC leda till märkbara hälsoförbättringar för personer med reumatisk sjukdom?  2019 undersökte vi saken och resultatet är både tydligt och mycket glädjande.

Ambitionen med SRC:s  verksamhet är att erbjuda varje patient en behandling som möjliggör bättre hälsa och bestående livsstilsförändringar.

För oss är det en självklarhet att våra behandlingsmetoder har stöd i den senaste vetenskapliga forskningen och att de faktiskt ger resultat. Att enbart påstå att så är fallet utan att hänvisa till fakta känns inte schysst.

Därför presenterar vi nu resultaten av vår undersökning från 2019 där 200 patienter med reumatisk sjukdom deltog.

Undersökningen består av resultat från styrkeövningar, konditionstester och självskattning av det egna hälsotillståndet, före och efter en 28 dagar lång intensivrehabilitering hos oss på SRC. Resultaten är genomgående positiva och förbättringen påvisbar.

Här läser du mer om undersökningen. 

Har du frågor och funderingar om undersökningen eller vår rehabilitering hör du av dig till vår verksamhetschef Linda Hjort: linda.hjort@src.care.