Scandinavian Rehab Center bedriver sedan många år sin rehabverksamhet i Benalmadena utanför Malaga på den spanska solkusten.
Här arbetar vi teaminriktat utifrån varje patients individuella förutsättningar med fokus på att nå, de för rehabiliteringen, uppsatta målen. Teamet består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och sjuksköterska med lång erfarenhet av rehabilitering.

SRC har avtal med flertalet regioner som erbjuder rehabilitering i varmt klimat för patienter med reumatiska och neurologiska sjukdomar, psoriasis och för patienter med stressrelaterade besvär.

Utöver dessa patientgrupper tar vi emot patienter som ansökt om planerad vård i utlandet via Försäkringskassan, samt personer som ansöker via sin arbetsgivare. Vi behandlar även personer som finansierar vistelsen själv, exempelvis med fondmedel.