Rehabilitering

 

Vistelsen på vårt rehabcenter varierar mellan tio dagar till fyra veckor, beroende på patientens individuella behov och programmets utformning. Kombinationen av fysisk aktivitet, samtal, kunskap och miljöombyte; både individuellt och i grupp, har visat sig vara mycket framgångsrik vid rehablitering av våra patientgrupper.

Därutöver genomför vi, under och efter behandlingen, noggrann dokumentation av patientens kliniska resultat och egna upplevelser av behandlingen. Vi upprättar alltid en skriftlig rapport som skickas till såväl inremitterande läkare och respektive uppdragsgivares uttagningskommitté.

Verksamheten bedrivs enligt såväl svenska som spanska regelverk, förordningar och föreskrifter. Patientdokumentation och journalföring sker enligt svensk lagstiftning. SRC har ett mycket gott samarbete med sjukhuset Xanit Benalmadena med medicinsk specialistkompetens, om patientens tillstånd så kräver.

Läs mer om våra olika rehabiliteringsprogram här: