Individuellt Rehabiliteringsprogram

Individuellt rehabiliteringsprogramVi erbjuder två, tre alternativt fyra veckors individuellt rehabprogram som inte relaterar till någon specifik diagnos utan vänder sig till alla personer som är i behov av en kortare eller längre tids rehabilitering. Det kan till exempel vara på grund av sjukdom, trauma, operation, ledbesvär, ryggont, sviter efter Covid 19, artros, hjärt- och kärlbesvär eller något annat.

Programmet är individuellt anpassat och därmed anpassas aktiviteterna efter patientens behov i samråd med teamet.
Scandinavian Rehab Center (SRC) erbjuder multimodal rehabilitering där teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och beteendevetare, samtliga yrkeskategorier med mycket hög kompetens.

En längre vistelse såsom tre, alternativt fyra veckor ger ökade förutsättningar för en bestående livsstilsförändring och ger även deltagaren fördjupade kunskaper. En kortare vistelse på två veckor kan fånga upp den person som är på gränsen till sjukskrivning.

Aktuellt

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram, priser och vistelsen på rehabcentret. Om  du har frågor och funderingar kring SRC och vår verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till linda.hjort@src.care