Individuellt Rehabiliteringsprogram

Individuellt rehabiliteringsprogramVi erbjuder två, tre alternativt fyra veckors individuellt rehabprogram som inte relaterar till någon specifik diagnos utan vänder sig till alla personer som är i behov av en kortare eller längre tids rehabilitering. Det kan till exempel vara på grund av sjukdom, trauma, operation, ledbesvär, ryggont, artros, hjärt- och kärlbesvär eller något annat.

Programmet är individuellt anpassat och därmed anpassas aktiviteterna efter patientens behov i samråd med teamet.
Scandinavian Rehab Center (SRC) erbjuder multimodal rehabilitering där teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och beteendevetare, samtliga yrkeskategorier med mycket hög kompetens.

En längre vistelse såsom tre, alternativt fyra veckor ger ökade förutsättningar för en bestående livsstilsförändring och ger även deltagaren fördjupade kunskaper. En kortare vistelse på två veckor kan fånga upp den person som är på gränsen till sjukskrivning.

Aktuellt

Kickstartprogrammet  (17 februari-21 februari)

Kicka igång hälsoåret 2020.
Programblad i PDF

Omstartsprogrammet  (25 februari – 17 mars 2020 alternativt 13 april – 4 maj 2020)

För företagsanställda som diagnostiserats med stress- och utmattningssyndrom.
Programblad i PDF

Nystart 10 dagar  (31 maj-10 juni 2020)

För dig med stressrelaterade besvär.
Programblad i PDF 

Anmäl ditt intresse till info@src.care eller på 08-437 377 43