Kropp och själ

Foto: Pexels


Rehabilitering på dina villkor

Omstartsprogrammet riktar sig till deltagare som diagnostiserats med stress- och utmattningssyndrom. Vi erbjuder en två eller tre veckor lång kurs med träning, teori och behandling/terapi. Programmet är anpassat för medarbetare som utvecklat stressrelaterade besvär eller medarbetare som är i återhämtningsfasen av ett utmattningssyndrom. 

Det individuella programmet är ett basprogram och därmed inte inriktat på någon specifik diagnos. Programmet utformas i stället deltagarens individuella behov, oavsett om han eller hon lider av någon typ av smärtproblematik eller har en diagnostiserad sjukdom.

Återhämtningsprogrammet vänder sig till personer som nyligen har fått diagnosen utmattningsdepression, men inte har förmåga att delta i omstartsprogrammet. Det riktar sig även till den som befinner sig i någon form av kris eller är i behov av återhämtning efter en svår sjukdom. Långvarig stress och krisreaktioner som inte hanteras kan leda till sjukdom. Att koncentrera sig på den egna rehabiliteringen, långt från vardagen i ett behagligt klimat, lägger grunden för ett långsiktigt välmående. För att snabbt kunna verifiera resultatet av behandlingen och dess effekter utförs vetenskapliga mätningar vid programmets början och slut.

Kickstart/Ny kraft är ett förebyggande rehabiliteringsprogram riktat till medarbetare i syfte att undvika långvarig smärta, förslitningsskador och utmattningssymptom. Här varvas fysisk aktivitet med återhämtning, avslappning, teori och KBT-terapi. Hos oss får individen tid att bygga upp sin kropp och hitta nya strategier för balans och långsiktigt välmående. Målsättningen är långtidsfriska medarbetare — ett ökat välbefinnande för individen och lägre en lägre sjukfrånvaro för företaget.

Hälsovecka Programmet riktar sig till nybörjare inom träning eller de som vill hitta tillbaka till träningsglädjen och hälsosamma vanor. Tillsammans med vårt team hittar vi effektiva träningsformer som passar deltagarens individuella förutsättningar. Bland de valbara träningsformerna finns bland annat cirkelträning, dans, vattengymnastik, Mindfulness, Pilates, Yoga, Qi-gong, meditation, cykling, Core och styrketräning. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och erbjuder en näringsriktig och varierad kost med mycket grönsaker.

Mindfulness Weekend Programmet riktar sig till personer som vill hitta tillbaka till lugnet och en mer avslappnad vardag med mindre stress. Vägledande samtal och teoretiska övningar blandas med fysisk och mental träning i form av Mindfulness, Pilates, Yoga, Qi-gong och meditation. Utifrån individens personliga förutsättningar erbjuder vi verktyg för en sund, hälsosam och hållbar livsstil.


Programmens längd varierar från en vecka till en månad och vi erbjuder ett stort utbud av träningsformer eftersom individens behov och förutsättningar alltid styr deltagarens träningsupplägg. Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där deltagaren får ett individuellt anpassat schema baserat på personliga önskemål och prioriteringar med sin rehabilitering.

Ett brett utbud av träningsformer och samtal

Fysträningen kan exempelvis bestå av cirkelträning, stavgång, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, Mindfulness, handträning, ryggrörlighet, Core, Yoga, bollpass, Zumba och Qigong.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal ämnen kopplat till

  • Stress
  • Sömn
  • Smärta
  • Kost
  • Aktivitetsbalans
  • Motivation
  • Rökning
  • Planering inför framtiden

Aktuellt

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dig med fysiska och stressrelaterade besvär. Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297