Neuro- och ryggrehabilitering

Foto av Victor Freitas

Foto av Victor Freitas från Pexels.

Rehabilitering på dina villkor

Neuroprogrammet är ett diagnosrelaterat program för personer med någon form av neurologisk diagnos. Rörlighet och träning i varmt klimat ger flera positiva effekter. I programmet varvas fysisk aktivitet med återhämtning, avslappning och teori. Deltagaren ges här optimala förutsättningar för att förbättra och behålla arbetskapacitet och hälsa.

AS-/Bechterewprogrammet är ett diagnosrelaterat program för personer med Ankyloserande spondylit AS/Bechterew. Programmet syftar till att återskapa och upprätthålla deltagarens arbetskapacitet och hälsa. Förutom förbättrad rörlighet och kondition ger programmet även kunskap om hur man på bästa sätt lever med en kronisk sjukdom.


Alla aktiviteter är schemalagda och består av minst fyra aktiviteter om dagen under en två eller tre veckor lång rehabiliteringsperiod. Tre av dessa dagsaktiviteter sker i grupp, den fjärde är en individuell träff med antingen vår fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där deltagaren får ett individuellt anpassat schema baserat på personliga önskemål och prioriteringar med sin rehabilitering.

Ett brett utbud av träningsformer och samtal

Fysträningen består exempelvis övningar på matta, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, Mindfulness, handträning, ryggrörlighet, Core, Yoga, bollpass, Zumba och Qi-gong.  Vi erbjuder ett stort utbud av träningsformer eftersom individens behov och förutsättningar alltid styr deltagarens träningsupplägg.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal basämnen rörande sjukdom- och träningslära, spacticitet och inkontinens. Det finns även tid till diskussioner om hållbara livsstilsförändringar kopplat till:

  • Stress
  • Sömn
  • Smärta
  • Kost
  • Aktivitetsbalans
  • Motivation
  • Rökning
  • Planering inför framtiden

Uppföljning och förbättring

Rutinerna för uppföljning av Rehabiliteringen följer samma rutiner som för reumatikervården, med träningsprogram, träningsdagbok och uppföljning efter sex månader.

Aktuellt

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dig med en neurologisk diagnos eller ryggbesvär. Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort.
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297