Rehabiliteringen sker under två- alternativt tre veckorsperioder av aktiv klimatvård i Benalmadena. Rehabiliteringsprogrammen omfattar minst fyra aktiviteter dagligen, varav tre gruppaktiviteter och en individuell träff med antingen sjukgymnast ,arbetsterapeut eller beteendevetare.

I rehabiliteringen ingår:

  • Hämtning och avlämning på flygplatsen vid ankomst respektive avresa.
  • Informationsträff där personalen presenterar sig och berättar om rehabiliteringsvistelsen upplägg och genomförande. Samtliga patienter får individuella scheman med egna tider för inskrivning.
  • Inskrivningen sker inom 48 timmar och omfattar möte med respektive läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och beteendevetare.
  • Träningspass fys som bl a innefattar övningar på matta, bassängträning, fotgympa, sittgympa, avspänning, handträning, ryggrörlighet, core, pilates, spinning, Qi-gong och gympa. Passen utformas med stor hänsyn till respektive patients kapacitet, behov och önskemål. Passen kan därför vara av mycket varierande karaktär och därför är också utbudet av olika fysiska aktiviteter mycket stort.
  • Föreläsningar och diskussionsforum under olika teman så som: Träningslära, sjukdomslära, spasticitet och träning , aktivitetsbalans, inkontinens och träning, livsstilsförändring, stress, kost, motiverande samtal samt framtidsplan. Syftet med diskussionsforum och teori, är liksom för reumatikervården, att patienten aktivt deltar i att uppnå och att arbeta för att bibehålla en livsstilsförändring som leder till ökad hälsa.
  • Efter två veckor har patienten en halvtidsutvärdering av rehabvistelsen. Utvärderingen kompletteras sedan med en skriftlig utvärdering efter avslutad rehabilitering.
  • Utskrivning av patienten efter mätning och självskattning.
  • Upprättande av skriftlig rapport som skickas till såväl inremitterande läkare och respektive uppdragsgivares uttagningskomitté.

Uppföljning och förbättring.

Rutinerna för uppföljning av Neurorehabiliteringen följer samma rutiner som för reumatikervården, med träningsprogram, träningsdagbok och 6-månadersuppföljning.

Aktuellt

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se Telefon: +34 677 179 297.