Rehabilitering för barn- & ungdomsreumatiker

Foto: Pexels

 

Rehabiliteringen sker under två- alternativt tre veckorsperioder av aktiv klimatvård i Benalmadena. Vanligen ligger programmen under, eller i direkt samband med, skollov. Rehabiliteringsprogrammen omfattar minst fyra aktiviteter dagligen, varav tre gruppaktiviteter och en individuell träff med antingen fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator.

Rehabiliteringen av Barn-och Ungdomsreumatiker skiljer sig en del från vården av vuxna patienter. Fokus ligger mer på att locka till rörelse via sporter, lekar, balans- och koordinationsspel, gymträning och gympapass så som dans,  gympa och cirkelträning.

Även Barn och ungdomsrehabiliteringen använder sig av varmvattenbassängerna för träning.

Teoripassen, som för de vuxna beskrivs som föreläsningar och diskussionsforum, har för barn och ungdomar anpassats för att i högre grad inkludera anhöriga och medföljare. De ämnen som berörs ligger dock nära de ämnen som diskuteras i vuxengrupperna.

Informationen till patienten och dess medföljare är dock den samma som för de vuxna och lika så följer rutinerna vid In-, utskrivningar, uppföljningar och rapportskrivning, samma mönster som för vuxenvården.

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dig med Reumatism och Psoriasis. Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297