Rehabilitering barn- & ungdomsreumatiker

Rehabiliteringen sker under två- alternativt tre veckorsperioder av aktiv klimatvård i Benalmadena. Vanligen ligger programmen under, eller i direkt samband med, skollov. Rehabiliteringsprogrammen omfattar minst fyra aktiviteter dagligen, varav tre gruppaktiviteter och en individuell träff med antingen sjukgymnast, arbetsterapeut eller beteendevetare

Rehabiliteringen av Barn och Ungdomsreumatiker skiljer sig en del från vården av vuxna patienter. Fokus ligger mer på att locka till rörelse via sporter, lekar, balans- och koordinationsspel, gymträning och gympapass så som dans,  gympa och cirkelträning.

Även Barn och ungdomsrehabiliteringen använder sig av varmvattenbassängerna för träning.

Teoripassen, som för de vuxna beskrivs som föreläsningar och diskussionsforum, har för barn och ungdomar anpassats för att i högre grad inkludera anhöriga och medföljare. De ämnen som berörs ligger dock nära de ämnen som diskuteras i vuxengrupperna.

Informationen till patienten och dess medföljare är dock den samma som för de vuxna och lika så följer rutinerna vid In-, utskrivningar, uppföljningar och rapportskrivning, samma mönster som för vuxenvården.

Aktuellt

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram, priser och vistelsen på rehabcentret. Om  du har frågor och funderingar kring SRC och vår verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till linda.hjort@src.care