Rehabilitering av reumatiker på Costa del Sol i Spanien

Rehabilitering på dina villkor

Alla aktiviteter är schemalagda och består av minst fyra aktiviteter om dagen under en fyraveckors period. I fokus står Individuell sjukgymnastik och arbetsterapi, därutöver erbjud samtal med kurator.

Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där patienten får ett individuellt anpassat schema baserat på personliga önskemål och prioriteringar med sin rehabilitering.

 

Ett brett utbud av träningsformer

Träningen har sin utgångspunkt i anpassad gruppträning som visat sig ha goda resultat för våra målgrupper. Den innefattar bland annat cirkelträning, stavgång, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, mindfulness, handträning, ryggrörlighet, core, yoga, bollpass, zumba och Qigong.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal basämnen rörande sjukdomen, kroppens leder och den medicinska hjälp som finns att få. Störst fokus lägger vi på att diskutera hållbara livsstilsförändringar vilket bland annat innefattar samtal om stress, kost, träning och rökning.

Aktuellt

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram, priser och vistelsen på rehabcentret. Om  du har frågor och funderingar kring SRC och vår verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till linda.hjort@src.care