Reumatism och Psoriasis

 

Man och kvinna som stretchar

Foto: Pexels

 

Rehabilitering på dina villkor

Reumatikerprogrammet är ett diagnosrelaterat program för personer med någon form av reumatisk diagnos. Motion och träning i varmt klimat ger flera positiva effekter för reumatiker. I vårt reumatikerprogram varvas fysisk aktivitet med återhämtning avslappning och teori. Deltagaren ges här optimala förutsättningar att förbättra och behålla arbetskapacitet och hälsa. 

Psoriasisprogrammet riktar sig till personer med psoriasis eller psoriasisartrit. Vanligt solljus har oftast en läkande verkan på psoriasis, eftersom det dämpar inflammationen och tillväxten av hudceller. I vårt psoriasisprogram varvas olika fysiska aktiviteter med föreläsningar och återhämtning. Allt i ett varmt och behagligt klimat, för bästa möjliga effekt. Psoriasisprogrammet har utformats efter de nationella riktlinjerna för psoriasisvård.

Dessa program finns även anpassade till barn och ungdomar. Läs mer här.


Alla aktiviteter är schemalagda och består av minst fyra aktiviteter om dagen under en fyraveckors period. I fokus står Individuell sjukgymnastik och arbetsterapi, därutöver erbjud samtal med kurator. Efter den inledande inskrivningen görs en målbeskrivning där deltagaren får ett individuellt anpassat schema baserat på personliga önskemål och prioriteringar med sin rehabilitering.

Ett brett utbud av träningsformer och samtal

Fysträningen består exempelvis av cirkelträning, stavgång, bassängträning, cykelpass, fotgympa, sittgympa, Mindfulness, handträning, ryggrörlighet, Core, Yoga, bollpass, Zumba och Qigong.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar och diskussionsforum i ett flertal basämnen rörande sjukdomen, kroppens leder och den medicinska hjälp som finns att få. Det finns även tid till diskussioner om hållbara livsstilsförändringar kopplat till:

  • Stress
  • Sömn
  • Smärta
  • Kost
  • Aktivitetsbalans
  • Motivation
  • Rökning
  • Planering inför framtiden

Aktuellt

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dig med Reumatism eller Psoriasis. Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Missa inte heller undersökningen som visar att vår rehabilitering gör skillnad för personer med reumatisk sjukdom. Läs resultatet här.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297