Via din region

SRC har avtal med svenska regioner om rehabilitering utomlands. För närvarande har vi avtal med regionerna nedan. Hör gärna av dig till oss så berättar vi gärna mer hur våra behandlingsupplägg ser ut för dig som kommer via något av våra regionavtal.

Region Stockholm
Vi har avtal med Region Stockholm för specialiserad rehabilitering i varmt klimat för personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom, lättare funktionsnedsättning. Avtalet gäller vuxna, barn och ungdom. Information och ansökningsblanketter finns här.

Region Skåne
Region Skånes avtal med SRC avser rehabilitering utomlands för barn och ungdomar med inflammatorisk reumatisk sjukdom. För information om ansökan och ansökningsblanketter kontakta oss på info@src.care.

Västra Götalandsregionen
Vi har avtal med Västra Götalandsregionen om rehabiliteringsprogram utomlands för vuxna med inflammatoriska ledsjukdomar, t.ex. reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, barn med inflammatoriska ledsjukdomar, vuxna med neurologiska sjukdomar och skador. I avtalet ingår även att vi är leverantör av poliklinisk rehabilitering. Via Västra Götalandsregionens avtal kan även patienter från samarbetsregionen Halland komma till SRC för rehabilitering.
Information om rehabilitering utomlands och ansökan finns här.

FÖRSÄKRINGSKASSAN – FÖRHANDSBESKED

Du som är skriven i Sverige och försäkrad för vårdförmåner har rätt att ansöka om ett förhandsbesked för vård som du planerar att få i ett annat EU/EES-land. Det innebär att du har rätt att ansöka om att få din rehabilitering utomlands under förutsättning att vården du planerar att få utomlands skulle ha bekostas av det allmänna (din region, f.d. landsting) om du fått vården i Sverige. Vården ska även ges av behörig hälso-, och sjukvårdspersonal.

Ansökan ska göras på Försäkringskassans blankett 5421 Ansökan – Planerad vård i annat EU/ESS land eller i Schweiz. Till ansökan ska man bifoga en behandlingsplan som vi utformar tillsammans utifrån dina individuella behov. Där ska du själv beskriver dina besvär och dina mål med rehabiliteringen och vi utformar och beskriver behandlingen. I behandlingsplanen fastställer vi även datumen för din rehabiliteringsperiod hos oss. Du behöver även en remiss från din läkare som styrker ditt behov av aktiv och sammanhållen rehabilitering. Kontakta oss via mail på info@src.care så utformar vi en ansökan tillsammans med dig.

Det går att ansöka via Försäkringskassans ”Mina sidor” men det går även att skicka in ansökan och underlag till: Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Följ anvisningarna här.

Det kan förnuvarande dröja upp till tre månader för Försäkringskassans att ta beslut så tänk på att vara ute i god tid. Ett förhandsbesked innebär att du på förhand vet hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Kostnaderna för resan betalas alltid av patienten själv, medan kost och logi ingår i rehabiliteringen hos oss.