Via din region

SRC har avtal med svenska regioner om rehabilitering utomlands. För närvarande har vi avtal med regionerna nedan. Hör gärna av dig till oss så berättar vi gärna mer hur våra behandlingsupplägg ser ut för dig som kommer via något av våra regionavtal.

Västra Götalandsregionen
Vi har avtal med Västra Götalandsregionen om rehabiliteringsprogram utomlands för vuxna med inflammatoriska ledsjukdomar, t.ex. reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, barn med inflammatoriska ledsjukdomar, vuxna med neurologiska sjukdomar och skador. I avtalet ingår även att vi är leverantör av poliklinisk rehabilitering. Via Västra Götalandsregionens avtal kan även personer från samarbetsregionen Halland komma till SRC för rehabilitering.
Information om rehabilitering utomlands och ansökan finns här.

Region Skåne
Region Skånes avtal med SRC avser rehabilitering utomlands för barn och ungdomar med inflammatorisk reumatisk sjukdom. För information om ansökan och ansökningsblanketter kontakta oss på linda.hjort@sarnmark.se

FÖRSÄKRINGSKASSAN – FÖRHANDSBESKED

Du som är skriven i Sverige och försäkrad för vårdförmåner har rätt att ansöka om ett förhandsbesked för vård som du planerar att få i ett annat EU/EES-land. Det innebär att du har rätt att ansöka om att få din rehabilitering utomlands under förutsättning att vården du planerar att få utomlands skulle ha bekostas av det allmänna (din region, f.d. landsting) om du fått vården i Sverige. Vården ska även ges av behörig hälso-, och sjukvårdspersonal.

Ansökan ska göras på Försäkringskassans blankett 5421 – Planerad vård i annat EU/ESS land eller i Schweiz..

Till ansökan ska man bifoga:
– En behandlingsplan som vi på SRC utformar tillsammans med dig utifrån dina individuella behov. Där du själv beskriver dina besvär och dina mål med rehabiliteringen och vi utformar och beskriver behandlingen.
I behandlingsplanen fastställer vi även datumen för din rehabiliteringsperiod hos oss. Kontakta oss på SRC så utformar vi en ansökan tillsammans med dig.
-En remiss från din läkare som styrker ditt behov av aktiv och sammanhållen rehabilitering.
Det går att ansöka via Försäkringskassans ”Mina sidor” och det går även att skicka in ansökan och underlag till: Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Följ anvisningarna här.

Det kan för närvarande dröja upp till tre månader för Försäkringskassans att ta beslut så tänk på att vara ute i god tid. Ett förhandsbesked innebär att du på förhand vet hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Kostnaderna för resan betalas alltid av deltagaren själv, medan kost och logi ingår i rehabiliteringen hos oss.

Aktuellt

Håll utkik i vårt kalendarium när vi erbjuder rehabliteringsperioder för dina behov.
Kommande datum hittar du här.

Här kan du läsa mer om våra rehabiliteringsprogram och vistelsen på rehabcentret.

Behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till verksamhetschef Linda Hjort. 
E-post: linda.hjort@src.care eller linda.hjort@sarnmark.se
Telefon: +34 677 179 297